O zadužbini

Zadužbina Proroka Tarabića osnovana je radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnog cilja a čiji osnivači su potomci poznatih Proroka.

Cilj ove Zadužbine je da se rekonstruše, restaurira i vrati u izvorno stanje kuća u kojoj su se Proroci Miloš i Mitar rodili, živeli i umrli a koja će postati Muzej u ime sećanja  i memorije na ove nepismene seljake koji su imali “tajnu vezu” sa “svetom budućnosti”, odnosno sa onim zbivanjima koja se u trenutku njihovog  pretskazivanja nisu mogla ni naslutiti.

U živopisnoj dolini zaseoka Tarabići, na proplanku pored Konjske reke, leži kuća Tarabića, okružena neverovatnom prirodom, mističnim kamenom i drvećem starim preko 2 veka.

Osnivači su uneli u zadužbinu dovoljno nepokretne imovine, da bi osim muzeja mogli da se naprave i drugi turistički sadržaji koji su od vitalnog značaja za razvoj ovog siromašnog sela.

Kuća Tarabića je urbanističkim planom grada Užica, definisana kao objekat narodnog graditeljstva i kulturno – istorijskog značaja, a Zavod za zaštirtu spomenika kulture će je uvrstiti u nepokretna kulturna dobra  Republike Srbije.