Prota Zaharije Zaharić
(1836 - 1918)

Prvi čovek kremanske legende, prota Zaharije, koji je zapisao vizije Miloša i Mitra Tarabića je kremanski paroh, kum čuvene vidovnjačke porodice Tarabića. Njegova zasluga je, što je proročanstvo Tarabća sačuvano i preraslo u mit.

“Vidiš, moj kume, Zarija, ja ti tamo u gori gledam. . . Gledam, sve vidim i čujem . . . Tako doznajem šta će biti sa svima nama, ovijem narodom i ostalim svijetom . . . Kako ja to sve gledam i čujem, ne umijem ti ovijem jezikom objasniti. . . Ne znam koju riječ da nađem…Tako mi je kazato

Moje je da da zapišem, a vreme će pokazati, da li ono što ne znamo ne znači da i ne postoji.

Prvi čovek kremanske legende, prota Zaharije (Snimljeno ispred čuvene kremanske bogomolje zvane Ćelija, 1907. godine)